แหล่งอาหารที่ดีสร้างได้ง่ายๆ

การมีแหล่งอาหารที่ดีเป็นของตัวเอง เท่ากับมีสมบัติล้ำค้าเลยล่ะ
อาหารที่ดีย่อมทำให้ชีวิตดีไปด้วย และการมีแหล่งอาหารที่ดี ทำให้เราได้สภาพแวดล้อมที่ดีตามมาด้วย แล้วสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดีจะหนีหายไปไหนได้อีกล่ะ!!

ก่อนที่จะสร้างแหล่งอาหารที่ดี เราต้องสร้างแลนด์มาร์กก่อนสิน่ะ เมื่อได้พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมแล้วก็ทำการเตรียมดิน โดยการช่วยทำให้ดินมีธาตุอาหารที่ดี เราจะใช้วิธีง่ายๆ เพียงใช้พวกอินทรีย์วัตถุ ใช้หญ้า เศษผักต่างๆ นำไปกองทับถมบริเวณที่เราต้องการปลูก แล้วรดน้ำหมักชีวภาพตามไป เพื่อเร่งการย่อยสลาย เป็นการทำปุ๋ยหมักในพื้นที่นั้นเลย เมื่ออินทรีย์วัถตุเหล่านี้ย่อยสลายแล้ว ก็สามารถใช้พื้นที่นั้นสำหรับปลูกพืชได้เลย โดยการพรวนดินและขึ้นแปลงปลูก ใส่ปุ๋ยคอก โรยปุ๋ยจากขี้ไก่ เล็กน้อย พรวนดินให้เข้ากัน แล้วนำต้นกล้าที่เพาะไว้ มาลงแปลงได้เลย แล้วรดน้ำ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็คอยรดน้ำ ถอนหญ้า เติมปุ๋ยให้ เท่านี้เราก็ได้แหล่งอาหารที่ดีแล้ว

สวนผัก ร้านอาหารพันพรรณ

ไร่นา พันพรรณ (ช่อแล)

แชร์ให้โลกรู้...

4 thoughts on “แหล่งอาหารที่ดีสร้างได้ง่ายๆ

    1. Thank you and welcome for visiting my blog
      If you are interested in something like this, I would like to recommend an article about easy living. That you can do, I went to live as a volunteer on an organic farm in Chiang Mai, Thailand. THANKS MY 100 DAYS in Organic farm
      Have you enjoy it.

Leave a Reply