เมล็ดพันธุ์ กับ ชีวิต

เมล็ดพันธุ์ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยสนใจและไม่เคยตระหนักถึงคุณค่าของเมล็ดพันธุ์เลย เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตทำให้เราได้หันกลับมาทบทวนการมีชีวิตอยู่และการใช้ชีวิตทั้งของตัวเองและผู้คนทั่วๆ ไป เมื่อเรามองลึกเข้าไปในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์จริงๆ มันไม่ใช่เงิน มันคืออากาศเพื่อหายใจ รองจากอากาศ คือน้ำและอาหาร ทำให้เรามีคำถามกลับมาถามตัวเองว่า
“อาหารที่เรากินอยู่มันดีกับตัวเองจริงหรือ ร่างกายเราต้องการมันจริงๆ ไหม และเรามีโอกาสไปเยี่ยนคนป่วยอยู่บ่อยครั้ง แม้แต่ตัวเราเองก็ป่วยอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุส่วนมากของโรคล้วนมาจากการบริโภคอาหาร อาหารมาจากไหน อาหารคืออะไร??”
เมื่อเราไปศึกษาข้อมูลมาประมาณหนึ่งทำให้ได้รู้ว่า พึชผักผลไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและดีต่อมนุษย์มากและแม้แต่สัตว์ก็ยังใช้พืชผักผลไม้เป็นอาหารด้วย ก่อนที่จะปลูกพืชเราก็ต้องใช้ “เมล็ด” เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่ดูเหมือนไร้ค่า แต่เมื่อได้ลงไปในดิน ได้รับน้ำ ได้รับการดูแล ไม่นานก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นอาหารให้มนุษย์เรา
เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ลึกขึ้น ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นและยิ่งทำให้รู้ว่า เมล็ดพันธุ์กับชีวิตมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่เราคิดไว้ แล้วทำให้เราได้รู้จักกับเมล็ดพันธุ์แท้และเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ

เมล็ดพันธุ์แท้คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นแม่ เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน มีความแข็งแรงทนต่อสภาพพื้นสภาพอากาศของพื้นที่นั้นๆ ทั้งโรคและแมลง  สามารถนำไปปลูกต่อไปได้ในทุกรอบการผลิตโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยยาเคมีในการผลิต แต่ทุกวันนี้เมล็ดพันธุ์แท้กำลังสูญหายไปเรื่อยๆ แล้ว

เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ
คำว่า จีเอ็มโอ (GMOs ย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms) คือ สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยจากการตัดเอายีน(gene) ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใส่เข้าไปในยีน(gene) ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยตามปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ และเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำยีน(gene) มาใส่เข้าไปแล้วก็คือ จีเอ็มโอ(GMOs)

และเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ ก็คือ เมล็ดพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยมนุษย์ สามารถปลูกได้ผลดี 100% เพียงครั้งเดียว และเมื่อนำผลผลิตจากต้นแม่ไปปลูกคร้งที่ 2 อาจจะปลูกไม่ขึ้นหรือจะได้ผลผลิตดีเหมือนต้นแม่เพียง 50% และคุณภาพจะลดลงเรื่อยๆ ในการปลูกต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตได้ผลตามที่ต้องการ

ความเกี่ยวข้องของเมล็ดพันธุ์กับชีวิตมนุยษ์ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน
มา!! เราจะบอกเล่าคราวๆ น่ะ
เมื่อโลกเรามีเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอขึ้นมา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์บางส่วน ทำให้เกษตรกรหลายๆ คน จากที่ปลูกพืชพันธุ์แท้กันอยู่นั้น ก็เปลี่ยนไปปลูกพืชจีเอ็มโอ และนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของอาหารมนุษย์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
อาหารส่วนมาก ณ ตอนนี้จากอาหารที่เรากินเพื่อให้พลังงานและสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์แก่ร่างกายได้กลายเป็นอาหารที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีโดยที่มนุษย์บางส่วนไม่รู้เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำและมันก็ส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ทั้งกับมนุษย์ สัตว์ พืช และแม้กระทั่งสัตว์น้ำเองก็ไม่พ้น เพราะน้ำในทะเลและแม่น้ำต่างๆ ก็ไม่พ้นการปนเปื้อนสารเคมีเหล่านั้น แล้วยังส่งผลไปถึงสภาพอากาศอีกด้วย หากเรามาย้อนคิดดีๆ แล้ว ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด มันเลยส่งผลกระทบถึงกันอย่างไม่น่าแปลกใจเลย
การปลูกพืชจีเอ็มโอทำให้ผู้คนบางส่วนป่วย บางคนก็เสียชีวิต จากพิษของการใช้สารเคมีบำรุงดูแลพืชเหล่านั้น เมื่อพืชจีเอ็มโอต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเจริญเติบโต ก็ต้องใช้เงินในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีนั้น นี่ก็เป็นอีกเหตุที่มาหนึ่งของการเป็นหนี้ของชาวเกษตรกร

อยาก..ฉุดให้ได้คิดกันสักนิด
จะดีกว่าไหม หากเราปลูกพืชพันธุ์แท้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุง อย่างน้อยๆ เมล็ดพันธุ์จากพืชที่เราปลูกเราสามารถนำไปปลูกต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อแล้วซื้ออีก ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีสารเคมีมาดูแลบำรุง เพราะพืชพันธุ์แท้ต้องการเพียงแค่ปุ๋ยอินทรีย์และเราสารถทำได้เองง่ายๆ และแน่นอนว่า เมื่อเราไม่ได้ใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้มาก็บริสุทธิ์ไร้สารเคมีปนเปื้อน ปลอดภัย ห่างจากโรคภัยต่างๆ ทั้งกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำการเกษตรอีกด้วย

วิธีการขยายพันธุ์พืชทำได้หลายวิธี เท่าที่เราได้เรียนรู้และทำกันอยู่บ่อยๆที่พันพรรณก็มี

แชร์ให้โลกรู้...

2 thoughts on “เมล็ดพันธุ์ กับ ชีวิต

Leave a Reply