การเพาะเมล็ดพันธุ์

การเพาะเมล็ด : Seeding
เริ่มจากการเตรียมดิน
– ดินร่วน 1 ส่วน
– แกลบดำ 1 ส่วน
– ปุ๋ย 1 ส่วน
ผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วใส่ดินในภาชนะที่ต้องการเพาะ ทำรูสำหรับหย่อนเมล็ด หย่อนเมล็ดเพียงช่องละ 1 เม็ดก็เพียงพอ แล้วปิดรู รดน้ำเบาๆ เท่านี้เก็เสร็จแล้ว

แชร์ให้โลกรู้...

4 thoughts on “การเพาะเมล็ดพันธุ์

Leave a Reply